PROGRAMSKA POLAZIŠTA ZA PREGOVORE S EUROPSKIM STRANKAMA

Ususret izborima za Europski parlament te pratećim pregovorima s političkim grupacijama koje ondje djeluju, stranka Neovisni za Hrvatsku želi s zainteresiranom javnošću podijeliti dokument ( dostupan na hrvatskom,engleskom i njemačkom jeziku ) u kojemu definiramo programska polazišta za pregovore s europskim strankama.

Ovim putem želimo dati do znanja da su definirana polazišta dio temeljnih politika koje zastupamo, koje ćemo nastaviti zastupati , a samim time predstavljaju preduvjet razgovora/pregovora s europskim strankama.