Predstavnik NHR-a dr. sc. Tomislav Jonjić ističe da su mnoge teškoće zdravstvenog sustava u Gradu Zagrebu uvjetovane općim teškim prilikama u Hrvatskoj, a da su demagoškim razlozima motivirane prividne mjere štednje, koje je svojedobno uveo tadašnji ministar zdravlja, a sadašnji predsjednik Odbora, dr. sc. Rajko Ostojić (SDP), tom teškom stanju samo pridonijele.

Na prvoj sjednici Odbora za zdravstvo zagrebačke Gradske skupštine, koja je održana 28. srpnja 2017., raspravljalo se je o aktualnom stanju zagrebačkog zdravstva. Predstavnik NHR-a dr. SC. Tomislav Jonjić podsjetio je pritom da su mnoge teškoće zdravstvenog sustava u Gradu Zagrebu uvjetovane općim teškim prilikama u Hrvatskoj.

Demagoškim razlozima motivirane prividne mjere štednje, koje je svojedobno uveo tadašnji ministar zdravlja, a sadašnji predsjednik Odbora, dr. sc. Rajko Ostojić (SDP), tom su teškom stanju samo pridonijele. SDP je time pokušao jeftino pridobiti birače, potpuno ispuštajući iz vida da se demagoškim snižavanjem doprinosa za zdravstvo narušava društvena solidarnost, što u konačnici pogađa upravo najsiromašnije dijelove pučanstva.

Ujedno je predstavnik NHR predložio da se Odbor pozabavi glasovima koji se šire u liječničkim krugovima, da je pri nedavnoj dodjeli koncesija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Grada Zagreba bilo pojava koje zabrinjavaju, a neke možda upućuju i na osnovanu sumnju u koruptivna djelovanja i pogodovanje pojedinih liječnika odnosno medicinskih timova. To je ono što treba biti zadaća ovog Odbora, a ne politička promocija njegovih članova koji bi sjednice Odbora koristili za uopćene i besplodne fraze.